Meny
Meny
Meny
Innhøsting av korn fra prøvefelt med biogjødsel på Hellerud

Landbruk og miljø

Biorest som gjødsel sikrer gjenvinning av næringsstoffer

Norges Vel gjorde sommeren 2016 en test av biorest som gjødsel til korn på et av jordene til Hellerud gård. Bioresten ble spredd med slangespreder direkte fra tankvogn for å unngå kjøreskader på jorda. Prosjektet er gjort i samarbeid med Holum gård som har levert biorest fra sitt biogassanlegg.

2017-03-21
Tilapia (8) 1000x750

Akvakultur og næringsutvikling:

Starter pilot for fiskeoppdrett i Mosambik

- Nå starter vi en pilot for tilapia-oppdrett i Mosambik etter modell fra vårt vellykkede prosjekt på Madagaskar, men tilpasset mosambikiske forhold, sier prosjektleder Anne Mugaas i Norges Vel. Målet er at piloten skal berede grunnen for en større satsing som skal bidra til matsikkerhet og fattigdomsreduksjon gjennom næringsutvikling innenfor akvakultur.

2017-03-10
15 deltakere fra private, ideelle organisasjoner i Romania kom til Norge for å lære mer om sosialt entreprenørskap

Fra Romania for å lære mer om sosialt entreprenørskap

I slutten av februar kom 15 deltakere fra private, ideelle organisasjoner i Romania til Norge for å lære mer om sosialt entreprenørskap og hvordan dette kan kobles til kommersielle prinsipper. Hos Norges Vel fikk de blant annet høre om hvordan man kan gi innsatte i fengsel kompetanse som bidrar til jobbmuligheter etter endt soning.  

2017-03-08
Solceller på tak over vedstabler

Gratis seminar om solenergi i landbruket

Bor du i Møre og Romsdal? Vurderer du å ta i bruk solenergi på gården din, eller er du generelt nysgjerrig på solenergi? Solenergi er godt egnet i landbruket, og gir miljøvennlig utnytting av lokale energiressurser. 23. mars arrangerer Norges Vel og Tingvoll sol- og bioenergisenter gratis solenergiseminar om tekniske løsninger, støtteordninger og praktiske erfaringer med solenergianlegg på bygg. Seminaret vil være informativt om solenergi også for andre enn landbruksaktører.

2017-03-06
Hans Arild Grøndalen satser på solenergi på gården. Foto: Bo Hansen

Solenergi i landbruket – gratis seminarer

Bor du i Sør-Østerdal eller omegn? Vurderer du å ta i bruk solenergi på gården din? Solenergi er spesielt godt egnet i landbruket, og gir miljøvennlig utnytting av lokale energiressurser. 16. mars arrangerer Regionrådet for Sør-Østerdal to gratis seminarer om støtteordninger, tekniske løsninger og praktiske erfaringer på Evenstad og i Elverum.

2017-03-02
NIVA-forsker Carlos Escudero henter prøver av sigevannet fra Esval Miljøpark. Foto: Tore Filbakk, Norges Vel

Landbruk og miljø

Alger kan bli gode renovasjonsarbeidere

Alger som spiser næringsstoffer og som tar opp giftstoffer og tungmetaller, kan vise seg å bli en effektiv rensemetode for sigevann fra avfallsdeponier.

2017-02-13
Marius Sandvik holder kurs for gründere

Flere gründere kan lykkes

- Vi trenger flere gode gründere som etablerer og utvikler nye virksomheter. Derfor er det trist at så mange som syv av ti nystartede bedrifter ikke overlever etter fem år, mange av dem bare fordi de mangler kunnskap, sier seniorrådgiver Marius Sandvik i Norges Vel.

2016-12-20
Jose Luis Ramos er ny leder for Norges Vels kontor i Tanzania

Ny leder for Norges Vel i Tanzania

- Det blir spennende å videreutvikle og styrke Norges Vels arbeid i Tanzania. Oppgaven er krevende, men potensialet er enormt, sier José Luis Ramos. Han er ny lokal leder med hovedansvar for Norges Vels programmer i Tanzania og Uganda fra 1. September 2016.  

2016-11-09
Flyfoto Hellerud gård i Skedsmo kommune

Byggforvalter til tre større landbrukseiendommer

Norges Vel søker byggforvalter til tre større landbrukseiendommer. Søknadsfrist snarest og senest 15. februar.

2017-01-25
Foring av tilapia i oppdrettsdammer

Bli med på å skape nye jobber på Madagaskar

Du kan gi Rosaline Vaviroa varig arbeid og inntekt! På Madagaskar driver fattige bønder som Rosaline småskala fiskeoppdrett. Ditt bidrag vil gi flere slike varige og lønnsomme arbeidsplasser.

2017-01-04