En drømmearbeidsgiver

Da Universum høsten 2013 spurte etter norske arbeidstakeres drømmearbeidsgiver, kom Det Norske Veritas, nå DNV GL, på topp 10-listen hos både teknologer og økonomer. Et spennende og utviklende sted å jobbe, der mange gjerne blir i 30 år eller mer. Det belønner DNV GL med Medaljen for lang og tro tjeneste.

Direktør Elisabeth Heggelund Tørstad i DNV GL overrekker Medaljen for lang og tro tjeneste til Kristen Ulveseter.
Direktør Elisabeth Heggelund Tørstad i DNV GL overrekker Medaljen for lang og tro tjeneste til Kristen Ulveseter.

- Vi har ingen spesiell seniorpolitikk, vi mener at alle ansatte er verdifulle og skal ha vekstmuligheter gjennom hele karrieren. Våre medarbeidere er i utvikling hele tiden, vi gir mange forskjellige tilbud, og setter pris på fleksible ansatte som griper mulighetene. Vi ansetter mange rett fra studier som får seniorer med mye kunnskap og lang erfaring som mentor, sier direktør Elisabeth Heggelund Tørstad i DNV GL.

Kvalitet og høy kompetanse

Selskapet er kanskje mest kjent for sertifisering av bedrifters kvalitetsstyring i henhold til internasjonale standarder innenfor alt fra mattrygghet i bakerier til borettslag og bygging av supertankere.

DNV GL ansetter alt fra ingeniører til risikoanalytikere, organisasjonspsykologer og økonomer, men de 2600 ansatte i Norge har hovedsakelig teknisk utdannelse. Nivået er høyt, de fleste har en mastergrad, noen er professorer og noen har en bachelor. Mange nasjonaliteter er det også, over 30 bare i Norge.

Karriere med varierte oppgaver

Topp 10-liste til tross, også attraktive arbeidsgivere som DNV GL arbeider aktivt for å holde på kompetente medarbeidere.

- Det er viktig for de fleste å ha varierte oppgaver og en karriereutvikling. Når vi lykkes med å holde på medarbeiderne skyldes det nok at vi tilbyr en karrierevei og mange forskjellige utfordringer innenfor selskapet. Vi er en kunnskapsbedrift, og for oss er god ledelse og bidraget fra den enkelte inn i strategi og planarbeid viktig. Vi kaller det empowered employees, sier Tørstad. 

Mange år, mange muligheter

Kristen Ulveseter er sivilingeniør og har hatt mange lederjobber i løpet av sine 30 år i DNV GL. For tiden er han HR- og administrasjonssjef i avdeling for strategisk forskning. 

- Det har vært spennende år i en bedrift som gir mange jobbmuligheter både innen- og utenlands, sier Ulveseter som nylig mottok Medaljen for lang og tro tjeneste. - Det er gjevt å bli hedret på denne måten, og seremonien rundt overrekkelsen av Medaljen er fin og høytidelig, sier han.

Høytidelig begivenhet

En gang i året inviteres alle som kvalifiserer til å få medaljen med ledsager/ektefelle og sin leder til en sen lunsj i Villa Veritas på Høvik. Den ærverdige bygningen fra 1892 gir en ekstra høytidelig ramme rundt arrangementet. 

- Selskapet har i mange år brukt Medaljen for lang og tro tjeneste til å hedre sine ansatte. Medaljen er noe som har vært konstant over lang tid, og får av den grunn en helt spesiell anerkjennelse og posisjon. Som leder er det en ære å få lov til å overrekke Medaljen, og det er en fin anledning til å si noen fortjente ord til medarbeidere som har bidratt i mange år. De fleste synes at det er veldig hyggelig å motta Medaljen, men ektefellene setter kanskje enda større pris på hederen, avslutter Tørstad. 

Tips en venn Skriv ut

Aktuelt