Meny
Meny
Meny

Fiskeoppdrett for lønnsom næringsutvikling

Å bidra til oppdrett av fiskearten Tilapia er et viktig satsingsområde for Norges Vel på Madagaskar. Resultatene viser at vi er på rett vei. På tre år har småprodusentene som deltar i prosjektet nesten tredoblet sin månedlige inntekt.

Prosjektbakgrunn

Sjømat er en viktig naturressurs på Madagaskar, og historisk sett har en rekke forsøk på å starte med oppdrett mislyktes. Ved å bidra til å utvikle fiskeoppdrett som en bærekraftig næring med vekstpotensial bekjemper vi fattigdom, arbeidsløshet og underernæring.

Om prosjektet

Det byr på utfordringer å organisere fiskerne i nye samarbeidsformer for å få resultater. Deltakernes motivasjon og tillit for å delta i prosjektet står sentralt, og det er viktig å håndtere prisproblematikken. Å få på plass et godt system for yngel er vesentlig og krevende, mens natur og klimaforhold med sykloner skaper problemstillinger for infrastruktur i oppdretten. Antikorrupsjon og bærekraft er prioriterte områder å jobbe med. Å organisere alt dette ”fra hav til bord” krever spisskompetanse i alle deler av verdikjeden.

Vi satte oss som mål at oppdrettsprosjektet skal:

 • Skape lønnsom næringsutvikling - redusere fattigdom, arbeidsløshet og underernæring, og at prosjektresultatene skal  ha høy overføringsverdi
 • Styrke næringsgrunnlaget for 345 husholdninger med tilsammen over 2000 personer
 • Organisere kooperativ med ca 20 landsbyforeninger
 • Øke kostnadsdekningen for kooperativet fra 5-75 prosent

Norges Vels bidrag og rolle

 • Prosjektledelse og kvalitetssikring fra A-Å
 • Sikre likestilte muligheter for kvinner og menn
 • Sikre teknisk opplæring og kvalitetssikre oppdrettsnæringen
 • Bidra til å sikre markedstilgang og produktutvikling for produsentene
 • Sikre klimatilpasset og bærekraftig utvikling av oppdrett
 • Gi opplæring og rådgivning i strategi, økonomistyring og organisering

Resultater

 • Lønnsomhet fra under 30 USD til rundt 80 USD per måned for småprodusenter som har begynt med salg av fisken
 • Tilapia vektøkning fra 100 til 250 gram i snitt, samt forbedret produktivitet tilpasset etterspørsel i markedet
 • Dammer og mærer med yngel og høsting/salg startet august 2012, klekkeri er etablert og godkjent av gassiske myndigheter
 • Kompetansehevingstiltak på oppdrett og business er iverksatt og videreføres
 • Samarbeid med asiatiske, norsk og gassiske kompetansemiljøer
 • 31 prosent kvinnedeltakelse, pågående arbeid for styrket likestilling
 • Foretak etablert for og med produsentene (medlemmer/eiere) med kvalitetsklekkeri, input/fôrtilgang, teknisk assistanse og markedsføring/salg 

Kontakt oss

Anne Mugaas, seniorrådgiver

Mobil:    482 90 212
E-post:  anne.mugaas@norgesvel.no

Tips en venn Skriv ut

Tilknyttede elementer

Fiskeoppdrett på Madagaskar