Meny
Meny
Meny

Regional matkultur

Norges Vel har utviklet Regional Matkultur til å bli det største nettverket for matprodusenter, næringsmiddelbedrifter, grossister,serverigssteder og gårds- og spesialbutikker i sin region, og arbeidet har bidratt til økt omsetning for ca 90 medlemmer.

Prosjektbakgrunn

Regionen hadde behov for å synliggjøre lokale råvarer i serveringsbransjen. For å oppnå dette ble nettverket Regional Matkultur i Østfold, Akershus og Oslo opprettet, med støtte fra Fylkeskommunene og Fylkesmennenes Landbrukskontor.

Om prosjektet

Regional Matkultur er et nettverk for aktører innen matsektoren i Østfold, Akershus og Oslo. Det skal fremme økt volum, økt tilgjengelighet, økt synlighet og økt omsetning av lokal mat i serveringsbransjen. Medlemmene representerer hele verdikjeden, fra primærprodusenter, næringsmiddelbedrifter og grossister, til serveringssteder og gårds- og spesialbutikker.

RegionalMatkultur er en del av "European Network of Regional Culinary Heritage". Nettverket består av over 1100 medlemsbedrifter fordelt på 30 regioner i Europa. Nettverket har et felles fokus på markedsføring og utvikling av mat og matkultur fra de ulike medlemsregionene. Alle regionene og medlemsbedriftene benytter samme logo.

Norges Vels bidrag og rolle

  • Utviklet Regional Matkultur som en forening og inngikk avtale om å være sekretariat. Dette arbeidet består av å følge opp medlemmene i form av å tilby kurs, markedsføringskanaler, tilrettelegge for messedeltakelse og formidle informasjon som kommer medlemmene til nytte
  • Arrangere årsmøte, styremøter og å føre regnskapet for foreningen
  • Bygge nettverk og samarbeid på vegne av foreningen

Resultater

Regional Matkultur er i dag det største matnettverket innenfor sin region og bidrar til synlighet og økt omsetning for medlemmene av nettverket. Nettverket har nå ca 90 medlemmer, produsenter og serveringssteder.

Kontakt oss

Lill-Ann Gundersen, seniorrådgiver

Mobil: 911 36 581
E-post: lill-ann.gundersen@norgesvel.no

Tips en venn Skriv ut

Tilknyttede elementer

Regional matkultur