Meny
Meny
Meny

Hvillke søknader blir prioritert?

Retningslinjer for legatutdelinger

Legatstyret har gitt felles retningslinjer for hva som vektlegges i forbindelse med behandling av søknader om legatmidler fra Norges Vels næringsutviklingslegater: Landbrukslegatet, Utdanningslegatet og Kultur- og miljølegatet.

Søknader som prioriteres opp må være relatert til næringsutvikling

Prosjekter med relevante temaer for følgende fagområder:

 • Mat, kultur og opplevelse
 • Energi og miljø
 • Entreprenørskap og virksomhetsorganisering

Prosjekter

 • som betyr næringsutvikling
 • og/eller som trenger støtte for å komme i gang
 • eller er i en kommersialiserings fase
 • som har læringseffekt og kan benyttes av andre
 • som berører fagområder der Norges Vel har et engasjement

Utdanning, for eksempel masteroppgave, med temaer som har relevans til følgende fagområder:

 • Mat, kultur og opplevelse
 • Energi og miljø
 • Entreprenørskap og virksomhetsorganisering

Andre prosjekter og temaer

 • som er av stor samfunnsmessig betydning
 • som presenterer gode ideer og en entusiastisk innstilling

Søknader som prioriteres ned

 • Generell støtte til klasseturer
 • Generell studiestøtte for å slippe å ta opp lån
 • Støtte til å bevare gamle hus eller gjenstander (dersom det ikke er del av en næringsvirksomhet, for eksempel turisme og reiseliv)
 • Støtte til prosjekter ved offentlige eller private kulturinstitusjoner, hvor støtten skal bidra til å frigjøre midler til drift
Tips en venn Skriv ut

Tilknyttede elementer

Retningslinjer for tildeling