Meny
Meny
Meny

Selskapsformer

Valg av selskapsform er avgjørende for ansvar, risiko og skatt, og for dine rettigheter og plikter. Valget bestemmer også formell styring og ledelse av virksomheten. Norges Vel har lang erfaring innen virksomhetsetablering og hjelper deg å finne riktig selskapsform.

På generelt grunnlag er det vanskelig å si hvilken organisasjonsform som er mest hensiktsmessig. Ofte blir det en avveining mellom risiko og inntjeningsmuligheter. Vi hjelper deg gjennom prosessen for å komme frem til den beste organisasjonsformen for din virksomhet.

I praksis er det fire hovedformer som kan velges for organisering av mindre foretak. Hvis virksomheten er av ideell eller frivillig karakter kan lag/forening eller stiftelse være alternativer å vurdere. Den selskapsformen du velger må bidra til at du når dine mål, på kort og lang sikt.

  • Aksjeselskap (AS)
  • Ansvarlig selskap
  • Enkeltpersonforetak
  • Samvirkeforetak (SA)
  • Lag/Forening
  • Stiftelse

Kontakt oss for mer informasjon om virksomhetsorganisering

Mats Olsen, seniorrådgiver
Tlf: 957 28 688
E-post: mats.olsen@norgesvel.no

Tips en venn Skriv ut

Selskapsformer