Meny
Meny
Meny

Sprer kunnskap om solenergi

Norges Vel har lang erfaring med å spre kunnskap og ta initiativ til prosjekter innen fornybar energi. Med bakgrunn i dette er en av våre rådgivere engasjert i en 80 prosent stilling som generalsekretær i Norsk Solenergiforening. Foreningen ønsker mer bruk av solenergi i Norge.

Prosjektbakgrunn

Norges Vel har jobbet med fornybar energi lenge før klimaspørsmålet ble satt på dagsordenen. Våre rådgivere har solid kompetanse og erfaring innen flere områder for fornybar energi, blant annet bioenergi, biogass og solenergi.

Om prosjektet

Solenergi har potensial til å bli en av verdens hovedenergikilder, og kan fanges inn direkte der den skal anvendes. Teknologien er allerede moden til å dekke store deler av et byggs energibehov, men Norge ligger bak naboland og andre i bruken av solenergi.

Norsk Solenergiforening er en medlemsorganisasjon som har som mål å spre kunnskap om og fremme økt bruk av solenergi. Solenergiforeningen arbeider aktivt for å få myndighetene til å legge til rette for en bedre utnyttelse av solenergi. En stor del av medlemsmassen er tilknyttet institusjoner og bedrifter som utvikler solenergiteknologi gjennom forskning, produktutvikling, undervisning og markedsføring.

Norges Vels bidrag og rolle

 • Daglig drift av Norsk Solenergiforening
 • Kontakt med foreningens medlemmer
 • Koordinere nettverket av aktører innen området
 • Synliggjøring av solenergi og potensialet til solfangere og solceller i Norge
 • Kontakt med politikere og andre beslutningstakere
 • Arrangering av Solenergidagen og andre arrangementer
 • Gjennomføring av prosjekter i regi av foreningen, med mål om økt bruk av solenergi

Resultater

 • Tverrfaglig kontakt mellom nettverkets 400 medlemmer og andre aktører
 • Informasjon om solenergi bl.a. på www.solenergi.no, i nyhetsbrev og gjennom arrangementer og foredrag
 • Forslag til bedre rammebetingelser for økt bruk av solenergi i Norge
 • Bidrag i prosjekter med mål om økt kunnskap om solenergibruk, kartlegging av utdanning innen solenergi, med mer

Kontakt oss

Ragnhild Bjelland-Hanley, seniorrådgiver

Mobil: 930 96 076
E-post: ragnhild.bjelland-hanley@norgesvel.no 

Tips en venn Skriv ut

Tilknyttede elementer

Solenergi