Meny
Meny
Meny
HjemOm oss1

Støtt næringsutvikling i Afrika

Bidra til Norges Vels arbeid med fattigdomsreduksjon gjennom næringsutvikling i Afrika. Støtt vårt arbeid gjennom å gi til konto
1310 07 09184, eller bli med i et utviklingsprosjekt.

Et viktig skille mellom Norges Vel og de fleste humanitære organisasjoner er vår satsning på næringsutvikling som strategisk perspektiv for alt vi gjør. Vi mener at næringsutvikling gir bedre resultater enn tradisjonell bistand og pengegaver fordi det forankres i ny kompetanse, på en måte som gir varig virkning lokalt.

Målet er fattigdomsreduksjon, matsikkerhet og bedre miljø

Våre viktigste utviklingsmål er å bidra til fattigdomsreduksjon, styrke matsikkerhet og bidra til miljø- og klimatilpasning.

Verktøyet er samarbeid, kunnskapsdeling og næringsutvikling

Næringsutvikling er et viktig virkemiddel for å skape vekst og fattigdomsreduksjon. Vår metode sikrer utvikling gjennom samarbeid og overføring av kunnskap. Vi er svært resultatorientert, og vi er der det skjer for å sikre kompetanse og god lokal forankring. 

Resultatet er ny forretningsvirksomhet og økte inntekter

Resultatet av vårt arbeid er ny kompetanse, ny forretningsvirksomhet og nye samarbeidsformer. Vi bidrar til nye arbeidsplasser og økte inntekter, tilgang til nye markeder og ny infrastruktur for matproduksjon. I tillegg har vi et kvinneperspektiv og er opptatt av klima- og miljøspørsmål.

Ønsker du å samarbeide om et prosjekt?

Våre prioriterte land er Tanzania, Madagaskar, Uganda og Mosambik. Vi arbeider praktisk, konkret og tett på våre samarbeidspartnerne i prosjektene. Du og din organisasjon kan bli med i et samarbeid om et av våre utviklingsprosjekter. Ta kontakt med oss så finner vi et spennende prosjekt!

Kontakt oss

Øyvind Ørbeck Sørheim
administrerende direktør og utenlandssjef

Mobil: 930 22 013
E-post: oyvind.orbeck.sorheim@norgesvel.no

Tips en venn Skriv ut