Meny
Meny
Meny

Vil ha flere unge kystfiskere

Hva gjør man når tallet på kystfiskere går ned og rekrutteringen er urovekkende svak? Gjennom prosjektet Ungt kystfiske har Norges Vel bidratt til å se nærmere på mulige nye løsninger for en bærekraftig fiskerinæring i Bømlo kommune og regionen rundt.

Prosjektbakgrunn

I kystfisket får små mottak råstoffet sitt fra sjarken til kystfiskerne. Begge aktørene møter utfordringer på flere områder gjennom forskrifter og reguleringer. Dette har blant annet innvirkning på kystfiskerne og fiskemottakene sin lønnsomhet.

Kystfisket med sjark og mottak er gjensidig avhengige av hverandre for å opprettholde et bærekraftig kystfiske. I dag er det ubalanse i dette forholdet, og det har resultert i at kystfiskere i perioder ikke får levere fangsten sin på Bømlo. Det er potensiale for å øke fangstvolumet og leveranser av fisk til Bømlo dersom mottakskapasiteten økes i disse periodene.

Om prosjektet

Målsettingen i forprosjektet har vært å organisere unge kystfiskere i et samvirkeselskap som skal arbeide for bedre kontroll over verdikjeden, for økt kunnskap og lønnsomhet i kystfisket, og et større markedsfokus gjennom merkevarebygging. Det langsiktige målet er å øke rekrutteringen til et bærekraftig kystfiske og gi kunden den ferske fisken de etterspør.

Ved å tenke mer samarbeid i hele verdikjeden på den ene siden, og tilpasse seg nye markedstrender på den andre siden, kan en oppnå bedre lokal verdiskaping, sikre eksisterende arbeidsplasser og et kystfiske som gir positive framtidsutsikter og rekruttering til næringen.

Norges Vels bidrag og rolle

 • Prosjektleder
 • Kartlegge fiskere og andre interessenter
 • Kartlegge ressursgrunnlaget for fisk og mottak samt logistikkutfordringer
 • Lage vedtekter og bidra til stiftelse av et interimselskap
 • Etablere nytt prosjekt og arbeidsgrupper innen merkevarebygging og teknologi
 • Lage en kvalitetsmanual
 • Utarbeide søknad til hovedprosjekt

Resultater

 • Hypotesen om at kvalitetssamarbeid i hele verdikjeden kan muliggjøre bygging av en merkevare er bekreftet
 • Bømlo kommune har tatt med Ungt kystfiske i strategisk næringsplan for 2011-2015
 • Samarbeid med kommunen er etablert gjennom å utvikle fiskerihavn samt bedre mottaksforhold i kommunen
 • Et interimsstyre bestående av kystfiskerne vil stå som søker og eier av et eventuelt hovedprosjekt
 • God overføringsverdi til andre kommuner/regioner

Kontakt oss

Asbjørn Stavland, seniorrådgiver

Mobil: 951 46 623
E-post: asbjorn.stavland@norgesvel.no
 

Tips en venn Skriv ut

Ungt kystfiske